Spray Foam (SPF)

  • Vårt varumärke
  • Kemiskt namn
  • CAS-nr
  • Korsreferensguide
  • MXC-5 pentametyldietylentriamin 3030-47-5 POLYCAT 5 Visa modeller
  • MXC-8 N, N-dimetylcyklohexylamin 98-94-2 POLYCAT 8 Visa modeller
  • MXC-41 1,3,5-tris (3-dimetylaminopropyl) hexahydro-s-triazin (s-triazin) 15875-13-5 POLYCAT 41 Visa modeller
  • MXC-BDMA dimetylbensylamin 103-83-3 DABCO BDMA Visa modeller
  • MXC-A33 33% TEDA i 67% DPG 280-57-9 DABCO 33LV Visa modeller
  • MXC-R70 Dimethyaminoethoxyethanol 1704-62-7 JEFFCAT ZR-70 Visa modeller
  • MXC-C15 tetrametyliminobispropylamin 6711-48-4 POLYCAT 15 Visa modeller
  • MXC-15 Kaliumoktoat i DEG 3164-85-0 DABCO K-15 Visa modeller
  • MXFR-TCPP Tris (2-kloroisopropyl) fosfat 13674-84-5 TCPP Visa modeller